Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 10:08 21/01/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 3
( Tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 4 HK2

1. Thực hiện chương trình tuần 3 HK2.

2. GV tăng cường sử dụng ĐDDH và  ứng dụng CNTT trong dạy học.

3. Tuyển chọn, dạy đội tuyển HSG 7.

4. Quan tâm và đưa HS tham gia thi HSG Huyện (thầy Quý).

5. Thứ năm: (24/01)

13h30: thao giảng chuyên đề: thầy Hòa.

14h30: họp chuyên môn trường.

Sinh hoạt chuyên môn tổ.

+ Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 01.

+ Phân GV dạy sinh hoạt chuyên môn cụm môn Tin học.

Đánh giá các nội dung BDTX.

6. Thứ sáu (25/01)

Tiết 2: Dự giờ thầy Quý, Toán lớp 9/1

Các tin khác