In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 4 Năm 2019
(tuần 4 năm 2019, từ 21/01/2019 đến 27/01/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 4 HK2

1. Thực hiện chương trình tuần 3 HK2.

2. GV tăng cường sử dụng ĐDDH và  ứng dụng CNTT trong dạy học.

3. Tuyển chọn, dạy đội tuyển HSG 7.

4. Quan tâm và đưa HS tham gia thi HSG Huyện (thầy Quý).

5. Thứ năm: (24/01)

13h30: thao giảng chuyên đề: thầy Hòa.

14h30: họp chuyên môn trường.

Sinh hoạt chuyên môn tổ.

+ Kiểm tra hồ sơ định kỳ tháng 01.

+ Phân GV dạy sinh hoạt chuyên môn cụm môn Tin học.

Đánh giá các nội dung BDTX.

6. Thứ sáu (25/01)

Tiết 2: Dự giờ thầy Quý, Toán lớp 9/1