Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:10 09/10/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2017, từ 09/10/2017 đến 15/10/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 8 

1. Thực hiện chương trình tuần 8.

2. Các bộ môn thiếu tiết nhiều có kế hoạch dạy bù cá nhân đảm bảo chương trình.

3. Cập nhật kịp thời các thông tin: Lịch báo giảng, KH sử dụng TBDH, điểm...

4. Thứ năm (12/10) - 9h00 Sinh hoạt CM

    + Thao giảng chuyên đề.

    + KT hồ sơ định kì.

    + Tuyển chọn ý tưởng tham gia cuộc thi Sáng tạo KHKT học sing 8-9.

5. Cập nhật Sổ đầu bài các phòng bộ môn.

6. Tiếp tục động viên HS tham gia thi Violympic các vòng tự luyện tăng thêm số lượng các khối 7-8-9.

 

Các tin khác