Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng "

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:44 13/09/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 38 năm 2020, từ 14/09/2020 đến 20/09/2020 )

Kế hoạch tuấn 2 năm học 2020 - 2021:

1. Thực hiện chương trình tuần 2

2. Hoàn tất kế hoach sử dụng TBDH HK1 nộp chuyên môn.

3. GV dạy BD HSG thực hiện dạy BD HSG theo TKB của nhà trường:

     Thầy Sơn: Toán 8: tiết 3; 4 sáng thứ 5 phòng lớp 9/2.

     Cô Nhân: Toán 9: tiết 3; 4 sáng thứ 5 phòng lớp 6/1.

     Thầy Long:  Tin 9: tiết 3; 4 sáng thứ 5 phòng Tin học

     Thầy Quý: MTCT 9:  tiết 7; 8 chiều thứ 7 phòng Tin học.

4. GV nghiên cứu TT 26 để àm lại PPCT.

5. Hoàn thành các loại hồ sơ đầu năm học theo quy định.

6. Chiều thứ năm (17/9) họp PHHS.

Các tin khác