Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:48 22/02/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2016, từ 22/02/2016 đến 28/02/2016 )

KẾ HOẠCH TUẦN 27 

1. Thực hiện chương trình tuần 25.

2. Cập nhật kịp thời lịch báo giảng, sử dụng TBDH.

3. Hướng dẫn HS thi Violympic - Thứ năm (25.2) 13h30 - T. Quý.

4. Rà soát chương trình chuẩn bị KT chung đề vào tuân 28 - Hình học 7.

5. Hoàn thiện giáo án điện tử chuẩn E-learning chuẩn bị nộp trường.

6. Dự giờ thăm lớp cá nhân.

Các tin khác