Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 16 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:01 30/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2018, từ 22/01/2018 đến 28/01/2018 )

1. Thực hiện chương trình tuần 21.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời.

3. THực hiện BD HSG khối 7; K8

4. Thứ năm:

Sáng: Đưa HS thi HSG : thầy Sơn.

Chiều 1h 30: Sơ kết truờng.

Sinh hoạt tố CM, kiểm tra chéo hồ sơ.

5. GV hoàn tất làm hồ sơ và cập nhật lên mạng.

6. Thứ bảy: Tham gia chấm thi HSG huyện : Thầy Sơn.

7. Dạy thay thầy Sơn chiều thứ bảy: cô Nhân.

Các tin khác