Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 26 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:01 30/01/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 23
( Tuần 4 năm 2018, từ 22/01/2018 đến 28/01/2018 )

1. Thực hiện chương trình tuần 21.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời.

3. THực hiện BD HSG khối 7; K8

4. Thứ năm:

Sáng: Đưa HS thi HSG : thầy Sơn.

Chiều 1h 30: Sơ kết truờng.

Sinh hoạt tố CM, kiểm tra chéo hồ sơ.

5. GV hoàn tất làm hồ sơ và cập nhật lên mạng.

6. Thứ bảy: Tham gia chấm thi HSG huyện : Thầy Sơn.

7. Dạy thay thầy Sơn chiều thứ bảy: cô Nhân.

Các tin khác