Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:15 16/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3. Tiếp tục công tác dạy bồi dưỡng HSG.

4. Thứ ba (17/9) 14h 30: Họp liên tịch ( thầy Quý, C Nhân)

5. Thứ năm:

7h30: Thầy Quý Tham gia tập huấn MTCT theo quyết định.

Học thời khóa biểu ngày thứ bảy.

6. Thứ sáu: 

Buổi sáng: học bình thường

Buổi chiều: 14h00: Ngoại khóa lịch sử địa phương khối 8, 9 (HS khối 7 nghỉ học)

7. Thứ bảy: Sáng học TKB thứ năm.

Chiều 13h15: Hội nghị CBVC.

Các tin khác