Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:15 16/09/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2019, từ 16/09/2019 đến 22/09/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3. Tiếp tục công tác dạy bồi dưỡng HSG.

4. Thứ ba (17/9) 14h 30: Họp liên tịch ( thầy Quý, C Nhân)

5. Thứ năm:

7h30: Thầy Quý Tham gia tập huấn MTCT theo quyết định.

Học thời khóa biểu ngày thứ bảy.

6. Thứ sáu: 

Buổi sáng: học bình thường

Buổi chiều: 14h00: Ngoại khóa lịch sử địa phương khối 8, 9 (HS khối 7 nghỉ học)

7. Thứ bảy: Sáng học TKB thứ năm.

Chiều 13h15: Hội nghị CBVC.

Các tin khác