Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 24 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 11:54 16/09/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Bàn giao chuyên môn có thay đổi và thực hiện TKB mới.

3. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

4. Tăng cường KTTX nâng cao chất lượng dạy và học.

5. Kiểm tra và chấm khảo sát chất lượng khối 6: 17. 18. 20/9 theo phân công của chuyên môn.

6. Nộp đề KT chung đề (đề xuất) môn Toán (18.9)

7. Nộp Chương trình hành động dạy học theo dự án Intel.

Các tin khác