In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 38 Năm 2014
(tuần 38 năm 2014, từ 15/09/2014 đến 21/09/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 5

1. Thực hiện chương trình tuần 5.

2. Bàn giao chuyên môn có thay đổi và thực hiện TKB mới.

3. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

4. Tăng cường KTTX nâng cao chất lượng dạy và học.

5. Kiểm tra và chấm khảo sát chất lượng khối 6: 17. 18. 20/9 theo phân công của chuyên môn.

6. Nộp đề KT chung đề (đề xuất) môn Toán (18.9)

7. Nộp Chương trình hành động dạy học theo dự án Intel.