Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 21 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:08 24/10/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 7
( Tuần 43 năm 2020, từ 19/10/2020 đến 25/10/2020 )

TKB thứ hai, ba tư không thực hiện được do lũ lụt.

Thứ năm (22/10) GV lao động vệ sinh sau lũ lụt.

Thứ sáu; HS thi HSG MTCT cấp huyện (Ngọc, Phương lớp 9/1)

Thứ sáu: HS đi học trở lại sau lũ, thực hiện TKB thứ sáu.

Thầy Quý tham gia chấm thi HSG MTCT.

Chủ nhật: dạy bù TKB thứ sáu.

Các tin khác