Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:44 18/08/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

1. Thực hiện chương trình tuần 1 năm học 2014 - 2015.

2. Xây dựng và ổn định nề nếp học tập của lớp theo GVCN, GVBM.

3. Nhận và hoàn thành các nội dung ban đầu của hồ sơ cá nhân.

4. Rà soát và ổn định đội tuyển HSG 8 - 9 để tiếp tục bồi dưỡng bắt đầu từ tuần 2 các môn: Toán, Vật lí, Máy tính CT.

5. Cập nhật các thông tin trên trang Web của trường.

6. Sắp xếp, chỉnh trang phòng bộ môn, TBDH để thực hiện từ các tiết dạy đầu tiên.

Các tin khác