Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 06 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:05 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 27:

1.Thực hiện chương trình tuần 6 học kỳ 2.

2.Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3.Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG theo phân công CM, tổng hợp kế hoạch, danh sách HSG nộp CM.

4. Thứ năm:(21/05/2019)

14h00: Dự giờ thầy Long, xây dựng tiết dạy SH chuyên môn cụm.

GV thống nhất nghiên cứu, xây dựng ma trận đề ktra định kỳ theo khối lớp.

Các tin khác