Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 13 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:05 18/02/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 27
( Tuần 8 năm 2019, từ 18/02/2019 đến 24/02/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 27:

1.Thực hiện chương trình tuần 6 học kỳ 2.

2.Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

3.Tiếp tục dạy bồi dưỡng HSG theo phân công CM, tổng hợp kế hoạch, danh sách HSG nộp CM.

4. Thứ năm:(21/05/2019)

14h00: Dự giờ thầy Long, xây dựng tiết dạy SH chuyên môn cụm.

GV thống nhất nghiên cứu, xây dựng ma trận đề ktra định kỳ theo khối lớp.

Các tin khác