Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 18 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 13:53 11/03/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 30
( Tuần 11 năm 2020, từ 09/03/2020 đến 15/03/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 30

1. Học sinh tiếp tục nghỉ học phòng dịch cúm Covid-19 từ 09/3 -15/3/2020

2. Tham gia trực trường theo phân công của BGH.

3. Tiếp tục tham gia cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" tại website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn.

4. GVBM, GV dạy bồi dưỡng tiếp tục hướng dẫn học sinh tự học qua các phương tiện thông tin.

5. Sáng thứ 6(13/3) - 7h30:

* 7h30: GV toàn tổ lao động vệ sinh khu vực dãy nhà 02 tầng khối 8, 9  (Thầy Cô mang theo 01 khăn lau).

* Cô Nhân, thầy Quý:  Họp rà soát hồ sơ tự đánh giá (KĐCL).  

Các tin khác