Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 04 tháng 03 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 17:09 12/02/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 26
( Tuần 7 năm 2020, từ 10/02/2020 đến 16/02/2020 )

KẾ HOẠCH TUẦN 7 HK2:

Do ảnh hưởng dịch cúm Corona, hs được nghỉ học từ 10/02/2020 đến 16/02/2020.

Thứ 2 (10/02/2020): Giáo viên toàn trường lao động vệ sinh lúc 7 giờ 30

Thứ 5 (13/02/2020);

 7h 30 họp chi bộ.

9h 00 họp hội đồng sư phạm.

GV thực hiện trực trường theo phân công BGH nhà trường.

Các tin khác