Nhà trường phải luôn luôn có chủ trương tạo cho học trò một cá tính cân đối chớ không nên biến chúng thành một nhà chuyên môn "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 16:18 07/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 9
( Tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9

1. Thực hiện chương trình tuần 8.

2. Thực hiện TKB và phân công chuyên môn mới (đợt 2)

3, Cập nhật TKB, lịch báo giảng, sổ điểm.

4. Chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo viên (nộp thứ ba - 8.10)

5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6. Sáng thứ năm (10.10), kiểm tra một tiết chung đề: đại số 7 (tiết 3), vật lí 8 (tiết 5)

7. Chiều thứ năm (10.10): Sinh hoạt chuyên môn Tổ (13h30)

            Thao giảng chuyên đề: Tiết 1  - cô Nhân.

                                             Tiết 2 - thầy Trung.

8. Nộp bài kiểm tra một tiết chung đề cho văn thư, môn Số học 6.

Các tin khác