In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 41 Năm 2013
(tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 9

1. Thực hiện chương trình tuần 8.

2. Thực hiện TKB và phân công chuyên môn mới (đợt 2)

3, Cập nhật TKB, lịch báo giảng, sổ điểm.

4. Chuyên môn kiểm tra hồ sơ giáo viên (nộp thứ ba - 8.10)

5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6. Sáng thứ năm (10.10), kiểm tra một tiết chung đề: đại số 7 (tiết 3), vật lí 8 (tiết 5)

7. Chiều thứ năm (10.10): Sinh hoạt chuyên môn Tổ (13h30)

            Thao giảng chuyên đề: Tiết 1  - cô Nhân.

                                             Tiết 2 - thầy Trung.

8. Nộp bài kiểm tra một tiết chung đề cho văn thư, môn Số học 6.