Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:16 19/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 9-hk2.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tham gia Hội thi GVDG cấp Tỉnh lần VII - T.Quang, T. Sơn.

4. KTTD T.Quý. Dự giò:

                      Chiều thứ hai - T9 - Toán 8.1 - T.Mai, T.Thiện.

                      Chiều thứ bảy - T8 - Toán 8.1 - T.Đạo, T.Sơn.

5. Kiểm tra một tiết chung đề: Sáng thứ năm - Tiết 3: Lý 7, Tiết 4: Lý 9.

                    GV coi: Mai, Trung, Điệp, Đạo, Thiện.

6. Nộp, xét BDTX nội dung 2: thứ năm 20.3

7. Tham gia giải bóng đá GV toàn huyện: 23-24.3

Các tin khác