Dạy tức là học hai lần''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:16 19/03/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 32
( Tuần 12 năm 2014, từ 17/03/2014 đến 23/03/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 9/HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 9-hk2.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tham gia Hội thi GVDG cấp Tỉnh lần VII - T.Quang, T. Sơn.

4. KTTD T.Quý. Dự giò:

                      Chiều thứ hai - T9 - Toán 8.1 - T.Mai, T.Thiện.

                      Chiều thứ bảy - T8 - Toán 8.1 - T.Đạo, T.Sơn.

5. Kiểm tra một tiết chung đề: Sáng thứ năm - Tiết 3: Lý 7, Tiết 4: Lý 9.

                    GV coi: Mai, Trung, Điệp, Đạo, Thiện.

6. Nộp, xét BDTX nội dung 2: thứ năm 20.3

7. Tham gia giải bóng đá GV toàn huyện: 23-24.3

Các tin khác