Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 22 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:09 22/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11 

1. Thực hiện chương trình tuần 10.

2. Cập nhật và lên lịch báo giảng đúng quy định, chú ý các ngày nghỉ do bão số 11.

3. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu theo kế hoạch của chuyên môn.

4. Chiều thứ năm (24.10) 13h30

 - Sinh hoạt chuyên môn.

 - Tập huấn " Bàn tay nặn bột " tại Sở GD&ĐT - T. Mai (24-25.10)

5. Tăng cường sử dụng TBDH và phòng bộ môn.

6. Dạy thay C. Nhân và T. Mai theo phân công.

Các tin khác