Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 05 tháng 04 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 20:09 22/10/2013  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 43 năm 2013, từ 21/10/2013 đến 27/10/2013 )

KẾ HOẠCH TUẦN 11 

1. Thực hiện chương trình tuần 10.

2. Cập nhật và lên lịch báo giảng đúng quy định, chú ý các ngày nghỉ do bão số 11.

3. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, phụ đạo HS yếu theo kế hoạch của chuyên môn.

4. Chiều thứ năm (24.10) 13h30

 - Sinh hoạt chuyên môn.

 - Tập huấn " Bàn tay nặn bột " tại Sở GD&ĐT - T. Mai (24-25.10)

5. Tăng cường sử dụng TBDH và phòng bộ môn.

6. Dạy thay C. Nhân và T. Mai theo phân công.

Các tin khác