Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 29 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:51 08/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12-HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 12/hk2.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Sáng thứ năm (10.4) Kiểm tra một tiết chung đề

   Tiết 3 - Hình học 8.

   Tiết 4 - Đại số 9.

   Tiết 5 - Đại số 7.

GV coi: Mai, Hòa, Vũ, Quý, Sơn.

4. Chiều thứ năm: Sinh hoạt Tổ CM

   Đánh giá xếp loại BDTX nội dung 1-2.

5. Nộp đề KTHK2 đề xuất (08.4)

Các tin khác