Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 19 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:51 08/04/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 35
( Tuần 15 năm 2014, từ 07/04/2014 đến 13/04/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 12-HKII

1. Thực hiện chương trình tuần 12/hk2.

2. Lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Sáng thứ năm (10.4) Kiểm tra một tiết chung đề

   Tiết 3 - Hình học 8.

   Tiết 4 - Đại số 9.

   Tiết 5 - Đại số 7.

GV coi: Mai, Hòa, Vũ, Quý, Sơn.

4. Chiều thứ năm: Sinh hoạt Tổ CM

   Đánh giá xếp loại BDTX nội dung 1-2.

5. Nộp đề KTHK2 đề xuất (08.4)

Các tin khác