Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 08:18 29/12/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 19
( Tuần 52 năm 2016, từ 26/12/2016 đến 01/01/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 

1. Coi và chấm KTHKI đến hết ngày thứ năm (29.12)

2. Nhập điểm, vào điểm, hoàn thành hồ sơ sổ sách HKI - Thứ sáu, thứ bảy (30-31.12)

3. Nộp hồ sơ GV cho chuyên môn KT: Thứ sáu - 30.12.

Các tin khác