Sự thông minh và tính cách là mục tiêu thật sự của giáo dục''

Ngày 28 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:59 24/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 15
( Tuần 48 năm 2014, từ 24/11/2014 đến 30/11/2014 )

KẾ HOẠCH TUẦN 15

1. Thực hiện chương trình tuần 15.

2. Cập nhật lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

3. Bộ môn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình chung.

4. Tăng cường KTTX nâng cao chất lượng, hoàn thành cột điểm.

5. Dự giờ, thăm lớp hoàn thành chỉ tiêu HKI.

6. Triển khai đề cương ôn tập HKI bộ môn cho HS.

7. Kiểm tra một tiết chung đề: Thứ năm (27.11)

     Tiết 3: Đại số 7 - Tiết 4: Hình học 6 - GV coi: T.Hòa, C.Nhân, T.Cường, T.Sơn, T.Vũ.

Các tin khác