Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 22:00 07/05/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 38
( Tuần 19 năm 2019, từ 06/05/2019 đến 12/05/2019 )

KẾ HOẠCH TUẦN 38

1. Thực hiện coi và chấm kliểm tra học kỳ 2 theo phân công chuyên môn.

2. Vào điểm cẩn thận, chính xác, đảm bảo thời gian quy định.

3.Thứ tư:10h: Họp hội đòng KĐCL nhà trường: C Nhân, Thầy Quý.

4. Thứ năm: (09/05/2019): Coi kiểm tra cuối cấp 1 tại trường Tiểu học cả ngày: Thầy Quý.

5. GV báo cáo chất lượng điểm kiểm tra học kỳ 2:

 Toán 6: Thầy Quý.

 Toán 7: Thầy Thiện

 Toán 8: Cô Nhân.

 Toán 9: Thầy Sơn.

6. Ra đề khảo sát học sinh giỏi Toán 8: thầy Hòa.

Các tin khác