Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 21 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 14:51 07/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 2 năm 2015, từ 05/01/2015 đến 11/01/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 5.1 - 10.1

1. Coi và chấm KTHKI từ 05.1 - 06.1.2015.

2. Vào điểm sổ điểm từ 06.1 - 08.1.

3. Thứ năm (08.1) Họp Hội đồng - 13h30.

6. Thứ bảy (10.1)

    Sáng: Đánh giá ngoài KĐCL.

    Chiều: Sơ kết lớp HKI.

Các tin khác