Bóng đen trong tâm hồn phải dùng kiến thức để đuổi đi''

Ngày 28 tháng 02 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:20 20/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

1. Thực hiện chương trình tuần 1.

2. Ổn định nề nếp dạy và học đầu năm.

3. Nhận và hoàn thành hồ sơ, sổ sách đầu năm.

4. Xây dựng kế hoạch năm học: cá nhân, tổ.

5. Thứ năm (20.8) Họp chuyên môn - 13h30.

6. Soạn bài, lên lịch báo giảng theo đúng quy định.

7. Nộp bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2015 - 2016.

8. Bồi dưỡng HSG giải toán bằng MTCT 8-9 T. Quý.

Các tin khác