Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 09:20 20/08/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 1
( Tuần 34 năm 2015, từ 17/08/2015 đến 23/08/2015 )

KẾ HOẠCH TUẦN 1 

1. Thực hiện chương trình tuần 1.

2. Ổn định nề nếp dạy và học đầu năm.

3. Nhận và hoàn thành hồ sơ, sổ sách đầu năm.

4. Xây dựng kế hoạch năm học: cá nhân, tổ.

5. Thứ năm (20.8) Họp chuyên môn - 13h30.

6. Soạn bài, lên lịch báo giảng theo đúng quy định.

7. Nộp bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2015 - 2016.

8. Bồi dưỡng HSG giải toán bằng MTCT 8-9 T. Quý.

Các tin khác