Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 04 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:13 18/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18

1. Thực hiện chương trình tuần 17.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Tăng cường ôn tập HKI cho học sinh.

4. Môn Tin tiến hành KTHKI theo TKB.

5. Ra đề thi HSG các bộ môn nộp CM.

6. Thứ năm (21/12) 9h00 - Sinh hoạt đoàn thể.

7. Thứ sáu (22/12) 7h30 - Ngoại khóa về QĐND Việt Nam tại TTVH xã Quảng Thành.

Các tin khác