Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 15 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Toán - Tin

Cập nhật lúc : 15:13 18/12/2017  

Kế hoạch tuần học thứ 18
( Tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017 )

KẾ HOẠCH TUẦN 18

1. Thực hiện chương trình tuần 17.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Tăng cường ôn tập HKI cho học sinh.

4. Môn Tin tiến hành KTHKI theo TKB.

5. Ra đề thi HSG các bộ môn nộp CM.

6. Thứ năm (21/12) 9h00 - Sinh hoạt đoàn thể.

7. Thứ sáu (22/12) 7h30 - Ngoại khóa về QĐND Việt Nam tại TTVH xã Quảng Thành.

Các tin khác