In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 51 Năm 2019
(tuần 51 năm 2019, từ 16/12/2019 đến 22/12/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 18

1. Thực hiện chương trình tuần 18.

2. Cập nhật tất cả điểm kiểm tra vào cổng TTĐT nhà trường..

3. Dạy học đảm bảo chương trình.

4. Dạy bồi dưỡng HSG cho hs các khối lớp; thực hiện vừa dạy vừa ôn tập cho học sinh.

5. Nộp đề thi HSG cho chuyên môn.

6. Thứ năm: 9h00: sinh hoạt chuyên môn.

13h30: Ngoại khóa HS khối 8; 9