In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 15 Năm 2016
(tuần 15 năm 2016, từ 11/04/2016 đến 17/04/2016)

KẾ HOẠCH TUẦN 34 

1. Thực hiện PPCT tuần 32.

2. Cập nhật kịp thời các thông tin.

3. Tăng cường ôn tập cho HS chuẩn bị KTHK2.

4. Thứ năm (14.4)

    Sáng: Kt chung đề - GV coi: T. Mai, C. Nhân, T. Quý, T. Sơn, T. Vũ.

             Tiết 3 - Đại số 8.

             Tiết 4 - Hình học 6.

    Chiều: 13h30 - Sinh hoạt CM.

              14h00 - Thao giảng T. Sơn.

                          Sinh hoạt tổ.

5. Họp Hội đồng CM Phòng GD chiều thứ hai (11.4) 13h30 - T. Mai.