In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 14 Năm 2017
(tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 33 

1. Thực hiện chương trình tuần 30.

2. Triển khai đề cương ôn tập HKII cho học sinh.

3. T. Mai tham dự họp HĐBM Phòng GD - Chiều thứ tư (5.4) - Dạy thay: T. Thiện.

4. T. Long tham gia coi thi HSG Tỉnh - Dạy thay sáng thứ tư (5,4) - T. Quý.

5. Chiều thứ sáu (7.4) 15h15 Họp Hội đồng.

6. Nộp Bài thu hoạch BDTX năm học 2016 - 2017 tại tổ.

7. Nộp SKKN tại CM.