In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 44 Năm 2013
(tuần 44 năm 2013, từ 28/10/2013 đến 03/11/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 12. 

1. Thực hiện chương trình tuần 11.

2. Cập nhật và lên lịch báo giảng đúng quy định.

3. Sáng thứ năm (31.10) tiết 5 - Kiểm tra 1 tiết chung đề môn Vật lý 9.

4. Chiều thứ năm (31.10) - 13h30 Sinh hoạt chuyên môn cụm tại THCS Nguyễn Đình Anh - GV Toán.

5. Chuẩn bị ra đề cương và đề KTHK I các bộ môn nộp Tổ.