In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 8 Năm 2017
(tuần 8 năm 2017, từ 20/02/2017 đến 26/02/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 27 

1. Thực hiện chương trình tuần 24.

2. Cập nhật kịp thời thông tin đúng quy định.

3. Xây dựng góp ý các tiết dạy dự thi GVDG cấp Huyện - T. Long.

4. Tiếp tục động viên, hướng dẫn HS thi Violympic Toán các vòng tự luyện.

5. Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

6. Dạy thay T. Long - Sáng thứ tư (22.2) T1,2 - C. Nhân.

7. Soạn GA theo chuẩn E-learning 1GA/1GV.