In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 44 Năm 2018
(tuần 44 năm 2018, từ 29/10/2018 đến 04/11/2018)

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TUẦN 11

    1. Thực hiện chương trình tuần 11

    2. Tiếp tục bồi dưỡng HSG khối 8, 9

    3. Tăng cường kiểm tra miệng, 15 phút, vào sổ điểm chính;

    4. Tăng cường sử dụng ĐDDH, ứng dụng CNTT vào dạy học.

    5. Thứ năm: (01/11/2018)

            9h10: Ngoại khóa chuyên đề tổ: Đố vui để học Toán Tin 8

             1h30: Họp Hội đồng.

    6. Chiều thứ sáu: GV nộp hồ sơ chuyên môn kiểm tra.

    7. HS tham gia thi giải toán bằng MTCT tại Quốc Học Huế .