In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 6 Năm 2017
(tuần 6 năm 2017, từ 06/02/2017 đến 12/02/2017)

KẾ HOẠCH TUẦN 25 

1. Thực hiện chương trình tuần 22.

2. Cập nhật thông tin kịp thời đúng quy định.

3. Ổn định nề nếp dạy và học sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

4. Thứ năm (09.2) - 13h30 

   - Sinh hoạt CM.

   - Thao giảng: T. Long.

5. Tiếp tục hướng dẫn động viên HS tham gia thi Violympic Toán các vòng tự luyện.

6. Tiếp tục bồi dưỡng các đội tuyển HSG.

7. Hoàn thành các nội dung BDTX theo kế hoạch.