In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 39 Năm 2014
(tuần 39 năm 2014, từ 22/09/2014 đến 28/09/2014)

KẾ HOẠCH TUẦN 6 

1. Thực hiện chương trình tuần 6.

2. Cập nhật lịch báo giảng đúng quy định.

3. Tăng cường KTTX nâng cao chât lượng dạy và học.

4. Thứ năm 25.9 - Hội nhgij CB-CC năm học 2014 - 2015 tại trường (13h)

5. Hoàn thành nộp đề KT một tiết chung đề HKI.

6. Tiếp tục bồi dưỡng HSG, đặc biệt là MTCT để HS chuẩn bị thi khảo sát tại Phòng GD.