In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 15 Năm 2018
(tuần 15 năm 2018, từ 09/04/2018 đến 15/04/2018)

+ Thực hiện chương trình tuần 31.

+ GV thiếu tiết có kế hoạch tự dạy bù để đảm bảo chương trình.

+ Duy trì bồi dưỡng HSG khối 7, khối 8.

+ Nộp SKKN và BDTX trước 12/4 (thứ năm).

+ Thứ năm ( 12/4) Sinh hoạt chuyên môn tổ.

Thao giảng : thầy Sơn.