In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 50 Năm 2018
(tuần 50 năm 2018, từ 10/12/2018 đến 16/12/2018)

KẾ HOẠCH TUẦN 17.

1. Thực hiện chương trình tuần 17.

2. Lên lịch báo giảng kịp thời, chính xác.

3. Tiếp tục công tác BD HSG. Ra đề thi HSG nộp chuyên môn.

4. Tăng cường hướng dẫn ôn tập HKI cho học sinh.

5. Rà soát và cập nhật  các cột điểm đúng quy chế.

6. GVBM nộp bài kiểm tra định kỳ để lưu.

7. Tổ chức KTHKI môn Tin học trong tiết dạy theo PPCT.

8. Thứ 5 (13/12) - Sinh hoạt chuyên môn

- 13h30:  Sinh hoạt tổ chuyên môn.

-14h25:Họp chuyên môn;