In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 23 Năm 2020
(tuần 23 năm 2020, từ 01/06/2020 đến 07/06/2020)

KẾ HOẠCH TUẦN 10 HK2 (Từ 01/06/2020 đến 07/06/2020)

1. Thực hiện chương trình tuần 10 học kỳ 2.

2. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác, cập nhật điểm kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ lên cổng TTĐT và số điểm.

3. Thực hiện dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho học sinh K7;8. GV dạy BD 8 theo dõi chuyên cần của học sinh tham gia học BD ở Đặng Dung.

4. Thực hiện vừa dạy vừa kết hợp ôn tập cho học sinh. GV thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình.

5. Rà soát, chuẩn bị cho chuyên đề tổ HK2.

6. Dự giờ kiểm tra toàn diện thầy Hòa: Tiết 9, thứ tư ngày 03/06): Lơpớ 6/1

Kiểm tra hồ sơ: chiều thứ tư (03/06)

7. Thứ năm (04/6/2020)

13h00: Họp chi bộ.

14h30: Họp hội đồng.