In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tuần 40 Năm 2013
(tuần 40 năm 2013, từ 30/09/2013 đến 06/10/2013)

KẾ HOẠCH TUẦN 8

1. Thực hiện chương trình tuần 7.
2. Chủ nhật (6.10) dạy bù TKB thứ hai.
3. Thứ năm (3.10)

  - Họp hội đồng (13h30)

  - Hội nghị Công đoàn trường (15h)

4. Kiểm tra 1 tiết chung đề môn Số học 6

    Tiết 4 sáng thứ năm (3.10) giáo viên bộ môn nhắc HS.

    Giáo viên coi: Nhân, Cường, Thiện, Sơn, Quý.