In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 7 Năm 2019
(tuần 7 năm 2019, từ 11/02/2019 đến 17/02/2019)

KẾ HOẠCH TUẦN 26 

1. Thực hiện chương trình tuần 5 học kỳ 2.

2. Theo dõi chuyên cần của học sinh sau tết nguyên đán báo BGH để có biện pháp vận động HS đi học kịp thời.

3. Thực hiện dạy bồi dưỡng HSG khối 7 và K8.

4. Thầy Long lên kế hoạch dạy thử môn Tin Học dạy cụm.

5.Thừ năm (13/02/2019):

1h30: Họp chuyên môn.

2h15: Thao giảng: Thầy Sơn.

3h00: Sinh hoạt chuyên môn tổ.

6. Thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ, cập nhật điểm vào sổ và lên mạng.