In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tuần 8 Năm 2018
(tuần 8 năm 2018, từ 19/02/2018 đến 25/02/2018)

HS học lại sau tết nguyên đán bắt đầu từ 21/02 (6 âm lịch)

GVCN, GVBM nắm số lượng HS vắng hàng ngày để theo dõi, duy trì số lượng HS sau teetsnguyeen đán.

Thứ năm (22/02)

Sinh hoạt chuyên môn tổ: nội dung:

ND BDTX 3, modul 34; 35; 36; 37.

Chuẩn bị sinh hoạt chuyên môn cụm.