Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 21 tháng 10 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:51 30/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 16

1. Văn thư;

- Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập nộp PGD.

2. Thư viện.

- Nhắc  nhở, đôn đóc thu các khoản.

- Tiếp tục nhập phần mềm thu viện

- Viết biên lai, đối chiếu chúng từ với kế toán.

3.Thiết bị.

- Làm báo cáo công tác TBDH tháng 11 nộp BGH 

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tiếp tục đóng nẹp tranh ảnh.

4. Y tế.

- kiểm tra vệ sinh

- Triển khai kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho TG sạch hơn.

5. Kế toán.

Các tin khác