Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:51 30/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 16
( Tuần 49 năm 2015, từ 30/11/2015 đến 06/12/2015 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 16

1. Văn thư;

- Hoàn chỉnh hồ sơ phổ cập nộp PGD.

2. Thư viện.

- Nhắc  nhở, đôn đóc thu các khoản.

- Tiếp tục nhập phần mềm thu viện

- Viết biên lai, đối chiếu chúng từ với kế toán.

3.Thiết bị.

- Làm báo cáo công tác TBDH tháng 11 nộp BGH 

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên.

- Tiếp tục đóng nẹp tranh ảnh.

4. Y tế.

- kiểm tra vệ sinh

- Triển khai kế hoạch hưởng ứng chiến dịch làm cho TG sạch hơn.

5. Kế toán.

Các tin khác