Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 01 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 16:18 30/10/2019  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2019, từ 28/10/2019 đến 03/11/2019 )

KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 11

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Hội ý với BGH đầu tuần.

- Làm hồ sơ phổ câp và kiểm tra phổ cập ngày 30/10 tại PGD.

- Cập nhật công văn đi đến

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Kiểm tra máy để giáo viên dạy thao giảng chuyên đề cum (31/10)

- Tổng hợp việc sử dụng TBDH của giáo viên tháng 10.

- Tham gia hoạt động bóng đá học sinh.

- Hoàn chỉnh hồ sơ thư viện chuẩn.

- Phục vụ bạn đọc

- Cập nhật giáo viên và học sinh mượn trả sách trên cổng thông tin.

- Chuyển tiền điện nước

- Lập danh sách hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1- 2019

- Đối chiếu tiền gửi kho bạc.

- Phân công và quản lý lao động.

- Cân đo, tính chỉ số BMI cho học sinh.

Các tin khác