Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:19 30/03/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 49
( Tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015 )

- Chào cờ đầu tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- TV làm phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Dự Đại Hội Đảng Bộ 

- Kiểm tra vệ sinh toàn trường

- Làm hồ sơ và các chế độ cho GV

- Các thành viên trong tổ trực chính

- Vệ sinh phòng làm việc

- Dự lễ ngày 8/3 

- Y tế kiểm tra vệ sinh toàn trường

- Tham gia tổng vệ sinh toàn xã

Các tin khác