Mục tiêu của giáo dục không phải dạy cách kiếm sống hay cung cấp công cụ để đạt được sự giàu có mà nó phải là con đường dẫn lối cho tâm hồn người vươn đến cái Chân và thực hành cái Thiện "

Ngày 30 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:45 04/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

1. Văn thu:

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ học bạ khối 9.

- Lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

- Kiểm tra lại công tác lưu trữ, và cấp phát văn bằng tốt nghiệp.

2. Thư viện;

- Tiếp tục cập nhât và sử dụng phần mềm thư viện.

- Kiểm tra, rà soát  lại hồ sơ  thư viện.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán, chuẩn bị quyết toán tài chính quý 1 năm 2016.

3. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Rà soát lại hồ sơ TBDH, kiểm tra làm vệ sinh các phòng bộ môn.

4. Kế toán:

- Làm bảng lương tháng 4/ 2016,.

- Đối chiếu chứng từ, chuẩn bị quyết toán tài chính quý 1 năm 2016.

5. Y tế;

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Chuẩn bị hồ sơ để TTY tế và PGD kiểm tra ngày (6/4/2015)

Các tin khác