Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 22 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 14:45 04/04/2016  

Kế hoạch tuần học thứ 33
( Tuần 14 năm 2016, từ 04/04/2016 đến 10/04/2016 )

1. Văn thu:

- Rà soát, kiểm tra hồ sơ học bạ khối 9.

- Lập danh sách đăng ký nguyện vọng vào lớp 10.

- Kiểm tra lại công tác lưu trữ, và cấp phát văn bằng tốt nghiệp.

2. Thư viện;

- Tiếp tục cập nhât và sử dụng phần mềm thư viện.

- Kiểm tra, rà soát  lại hồ sơ  thư viện.

- Đối chiếu chứng từ với kế toán, chuẩn bị quyết toán tài chính quý 1 năm 2016.

3. Thiết bị:

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên

- Rà soát lại hồ sơ TBDH, kiểm tra làm vệ sinh các phòng bộ môn.

4. Kế toán:

- Làm bảng lương tháng 4/ 2016,.

- Đối chiếu chứng từ, chuẩn bị quyết toán tài chính quý 1 năm 2016.

5. Y tế;

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh các lớp.

- Chuẩn bị hồ sơ để TTY tế và PGD kiểm tra ngày (6/4/2015)

Các tin khác