Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 01 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 04:30 09/11/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 13
( Tuần 46 năm 2015, từ 09/11/2015 đến 15/11/2015 )
KẾ HOẠCH TỔ VĂN PHÒNG TUẦN 13

1. Văn thư:

- Tiếp tục làm phổ cập

2. Thư viện:

- Tiếp tục nhập phần mề thư viện

- Giới thiệu sách theo chủ đề " Tôn sư trọng đạo" 20-11.

- Thu các khoản.

- Phục vụ bạn đọc

3. Thiết bị

- Đối chiếu, kiểm tra TBDH mới mua bổ sung do công ty Hàn thuyên chuyển về.

- Đôn đóc, nhắc nhở công ty TT trẻ bảo trì máy phòng vật lý- công nghệ và các phòng bộ môn

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp trường năm 2015.

- Sắp xếp giá treo tranh ảnh.

4. kế toán:

- Cân đối học phí- học phí học nghề nộp phòng tài chính.

- làm dự toán thu chi ngân sách năm 2016.

- Làm hồ sơ thai sản cho cô Hường.

- Chuyển tiền điện, nước.

5. Y tế:

- Nộp bảo hiểm tai nạn cho giáo viên và học sinh.

- lên kế hoạch ngoại khóa hưởng ứng ngày môi trương

- Tăng cường kiểm tra vệ sinh

Các tin khác