Nếu không có người bạn tốt thì ta khó mà biết được những sai lầm của bản thân "

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:21 17/09/2018  

Kế hoạch tuần học thứ 5
( Tuần 38 năm 2018, từ 17/09/2018 đến 23/09/2018 )

- Họp giaoban tổ văn phòng, hội ý BGH đầu tuần

- In và gửi giấy mời, chuẩn bị hồ sơ tổ chức hội nghị CBCC (22/9/2018)

- Tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ thi đua.

- Cập nhật sổ đăng bộ.

- Chuẩn bị TBDH  cho giáo viên theo kế hoạch.

- kiểm tra máy các phòng bộ môn Lab. Bảng thông minh.

- Kiểm tra việc đăng ký sử dụng TBDH trên cổng thông tin của giáo viên báo cáo BGH.

- Tiếp tục lập danh mục TBDH hiện có.

- Cập nhật phần mềm thư viên vào cổng thông tin.

- Làm thẻ thư viện dành cho giáo viên và học sinh.

- Tiếp tục thu các khoản đầu năm.

- Thu và tổng hợp danh sạch học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo nộp PGD.

- Rà soát và cân đối kinh phí tổ chức các hội nghị.

- Chuyển tiền điện , nước, điện thoại, sửa máy vi tính.

- Phân công và quản lý lao dộng.

- Tuyền truyền tật khúc xạ.

- Làm sổ theo dõi sức khỏe học sinmh khoois6.

- Tham duwjhooij nghị CBCC năm học 2018- 2019 vào lúc 13h ngày 22/9/2018

Các tin khác