Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 05:36 27/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 34
( Tuần 15 năm 2020, từ 06/04/2020 đến 12/04/2020 )

Tiếp tục trực phòng dịch theo lịch phân công của BGH

Kế toán làm lương, phụ cấp tháng 04.2020

Làm hồ sơ KĐCL.

Các tin khác