Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 13 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 05:18 27/04/2020  

Kế hoạch tuần học thứ 37
( Tuần 18 năm 2020, từ 27/04/2020 đến 03/05/2020 )

Họp giao ban tổ VP

Trở lại làm việc sau nghỉ do đại dịch Covid- 19

 - Y tế đo thân nhiệt học sinh hàng ngày, nắm tình hình sức khỏe của học sinh

   Y tế kiểm tra các khu vệ sinh, bố trí xà phòng rửa tay ở các vòi nước

- Văn thư nắm số lượng học sinh đi học báo cáo với PGD

- Thư viện kiểm tra,sắp xếp tủ sách dùng chung, triển khai tuần đọc sách hưởng ứng ngày sách VN

- Thiết bị sắp xếp phòng thiết bị dùng chung.

- Kế toán: thông báo học sinh nộp hồ sơ hộ nghèo, cận nghèo năm 2020

- Nghỉ lễ 30/4-01/5

Các tin khác