Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "

Ngày 10 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 15:37 24/02/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 29
( Tuần 9 năm 2014, từ 24/02/2014 đến 02/03/2014 )
Kế hoạch tổ

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Lắp các máy đã bảo hành

- Chuẩn bị đò dùng GV dạy

- Thu hồ sơ cán bộ

- Cập nhật phân công chuyên môn trên cổng thông tin

- Làm thẻ thi đấu HKPĐ

- Chuẩn bị hội thi ca khúc hoa phượng đỏ

 

Các tin khác