Người nào để lại cho con cháu những điều trung nghĩa thì nhà ấy thịnh vượng. Kẻ nào để lại cho con cháu những mánh khoé gian hùng thì nhà ấy tất suy "

Ngày 20 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 09:20 12/10/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 8
( Tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015 )

1. Văn thư:

- Thu hồ sơ cán bộ công chức, viên chức chuyển BGH ký duyệt

- Cập nhật phiếu điều tra phổ cập 2 thôn: Thanh Hà, Tây Thành

2. Thư viện.

-  Kết hợp TPT Đội Triển khai tuần lễ học tập suốt đời

- Giới thiệu sách chr đề tháng 10.

3. Thiết bị:

- Kiểm tra máy tính phòng tin học

- Tham mưu với BGH xây dựng bảng nội quy các phòng bộ môn.

- Chuẩn bị TBDH cho giáo viên- Sắp xếp TBDH phòng hóa

4. Kế toán:

- Làm lương tháng 10

- Tổng hợp danh sách học sinh thuộc hộ nghè, cận nghèo

- Học lớp kế toán trưởng tại PGD

5. Y tế:

- Triển khai kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết

- Chuẩn bị hồ sơ khám sức khỏe khối 6.

- Thu bảo hiểm tai nạn học sinh đợt 1

Các tin khác