Học sinh là điểm tựa là cảm hứng của thầy cô giáo''

Ngày 19 tháng 04 năm 2021

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn phòng

Cập nhật lúc : 07:55 19/01/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 1 năm 2015, từ 29/12/2014 đến 04/01/2015 )
kế hoạch tuần 1 (17/8 đến ngày 23/8/2015)

 - Họp giáo ban tổ văn phòng,.

- Văn thư:  

  Nắm số lượng học sinh đầu năm báo cáo BGH

  Thu hồi sổ chủ nhiệm năm học 2014- 2015 đưa vào hồ sơ lưu.

- Thư viện:

 Thu hối sách cho mượn năm, phát áo quần đồng phục cho học sinh

 Làm vệ sinh thư viện

- Thiết bị:

Kiểm tra điện, máy vi tính các phòng hoc, phòng tin học báo cáo  BGH

Liên hệ công ty Tri thức trẻ bảo trì máy tinhd toàn trường.

- Kế toán: 

Quyết toán các khopanr sửa chữa trong hè.

Lên kế hoạch mua sắm hố sơ, sổ sách, văn phòng phẩm đầu năm 

- Y tế: 

Kiểm tra vệ sinh  trường lớp

Lập kế hoạch tuyên truyện bệnh sốt xuất huyết.

- Bảo vệ:

- Làm vệ sinh , phát cỏ  xung quanh trường

- Kiểm tra hệ thống cửa, khóa các phòng học, phòng chức năng

Các tin khác